Penang Turf Club Golf SectionPenang Turf Club Golf Section (Batu Gantong) Jalan Batu Gantong, 10450 George Town,Penang
GOLF
 • 球场面积:
 • 球道长度:
 • 总洞数:18
 • 标准杆:71
 • 果岭草种:
 • 球道草种:
 • 球场电话:+604-238 5226
 关注11218人  评论0
球场价格
球场价格
打球时间:
供应商家 开球时间 服务包含 价格 支付类型
 • 球场简介
 • 组 图
 • 球 道
查看周边
北京金色河畔高尔夫俱乐部
平日 RMB280 假日 RMB320
订场热线:13681231523

北京房山一渡高尔夫
平日 RMB380 假日 RMB500
订场热线:13681231523